XLVIII международная выставка-презентация
научных, технических, учебно-методических и литературно-художественных изданий

АРХіТЭКТОНіКА іНФАРМАЦЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ XIX - ПАЧАТКУ XX СТАГОДДЗЯ


ГруппаНаучная литература
Название на русском языкеАРХіТЭКТОНіКА іНФАРМАЦЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ XIX - ПАЧАТКУ XX СТАГОДДЗЯ
Авторы на русском языкеСарока С.М.
Вид издания на русском языкемонография
Издательство на русском языкеНовополоцк: Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»=Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны універсітэт"

Резюме

У манаграфіі выкладаецца сутнасць інфармацыйнага падыходу да аналізу з'яў культуры, упершыню распрацаваны яго алгарытм, абгрунтаваны асноўныя паняцці інфармацыйнай эпохі – інфармацыйная прастора, інфармацыйная прастора культуры і іншыя. На прыкладзе беларускай культуры XIX – пачатку XX стагоддзя апрабіраваны інфармацыйны падыход да аналізу інфармацыйнай прасторы на падставе інфармацыйнай прычыннасці. У дынаміцы інфармацыйных працэсаў Паўночна-Заходняга краю Расійскай імперыі даследаваны структурныя трансфармацыі і новаўтварэнні камунікацыйнай сістэмы, абгрунтавана канцэпцыя архітэктанічнага адзінства інфармацыйнай прасторы беларускай культуры XIX – пачатку XX стагоддзя.

Манаграфія разлічана на даследчыкаў новых інфармацыйных накірункаў у гуманітарных навуках, на журналістаў і культуролагаў, аспірантаў і магістрантаў, спецыялістаў па інфармацыйнай культуры.

Комментарии

Издание "АРХіТЭКТОНіКА іНФАРМАЦЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ XIX - ПАЧАТКУ XX СТАГОДДЗЯ" (Сарока С.М.) отмечено наградой
ОРДЕНОМ «АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ» С УДОСТОВЕРЕНИЕМ ЛАУРЕАТА